Föreningar

Sidan under konstruktion

Borgvattenbygdens Utveckling ekonomisk förening, i dagligt tal kallat BU

Bygdekooperativet Borgen ekonomisk förening

Borgvattnets Idrottsklubb, BIK

Borgvattnet Jaktskytteklubb

Förenade Fiberbyar

Förenade Vindbyar