2002-01-07 Sidan uppdaterad med ny planering, utökad historik samt beskrivning av kyrkan

2002-03-10 Sidan uppdaterad med nytt protokoll samt ändrad


 

Borgvattnets kyrka


Borgvattnet – närmare himlen.

 

Borgvattnets församling, Stuguns Pastorat,

Borgvattnets församling, med byarna Björkvattnet - Boberg - Borgvattnet - Fullsjön - Selet - Skallsjön och Skyttmon

Inom församlingens område bodde, vid årsskiftet 1999/2000, 221 stycken personer varav 213 stycken tillhörde kyrkan. 

Församlingen ligger i ett område med stora skogar och många sjöar. Ammerån löper genom bygden.

I Borgvattnet finns en skola för elever årskurs 1-6, äldreomsorg i ett äldrekooperativ med 8 stycken lägenheter samt dagligvaruaffär. 

Borgvattnet är riksbekant för sin spökprästgård och för Erik Brännholms marknader och auktioner. 

Andra betydande företeelser och personer är 

 


Kontaktinformation

Pastorsexpeditionen Stugun och Borgvattnets Församlingar
Telefon Företagstelefon
Telefontid Telefontid
Telefon Kyrkoherden KhTelefon  Kh
Fax FöretagsFax
Postadress Adress Postadress
Besöksadress Besöksadress
E-post  
Allmän information EpostPastorsexp
 

 
Kyrkorådets ordförande & ansvarig för sidans innehåll
KR_Ordförande KR_Telefon
 
E-post till ordförande: Ansvarig email

Du är den Besöksräknare som besökt vår hemsida 

sedan den 12 november 2000