Borgvattnet Kyrka

DSCN1211

Borgvattnets kyrka ligger mitt i byn som ett litet smycke. 

Lite fakta och historik bakom kyrkan:

De första nybyggarna kom till Borgvattnet under första hälften av 1700-talet. År 1754 hölls det första husförhöret.

Kyrkan invigdes 1782 och var byggd av kyrkobyggmästare Pål Pehrsson, Stugun. Det var hans första kyrkobygge. Pål Pehrsson begärde åtta kopparplåtar för bygget men fick fjorton och lär enligt ryktet fått skavsår på ryggen då han bar hårdvalutan till Stugun. Mest berömd blev han för sina kyrkstaplar, främst Håsjöstapeln, vars kopia finns vid Seglora kyrka på Skansen.

1840 byggdes läktaren i kyrkan av Olof Storm.

Lillklockan är från Haverö och inskriptionen på den lyder: ”Till Guds namn pris ähra och Havra socken till pridnad”. Den gjöts 1682 av Michael Bader, Stockholm och kom till Borgvattnet 1843. Samma år kom också storklockan som är gjuten av J.E. Åström i Sundsvall och den har inskriptionen: ”Kring denna bygd jag låter svalla i luften mina glada ljud. Att samla tankarna till Gud och folket till hans kyrka kalla”.

P1010469

1873 blev Borgvattnet egen socken och annexförsamling till Stugun samt fick egen präst.

1920 köpte arkitekten Birch-Lindgren i Florens en altartavla av Murillos skola ”Herdarnas tillbedjan i julnatten”. Dessutom köpte han 6 stora altarljusstakar från år 1742 med inskriptionen: ”Universitas Affidatorum”.

Vid kyrkorestaureringen 1935 fann man bakom ett dörrfoder en unik sak, en s.k. puke. En sommardag hittade en vallflicka en döskalle med skotthål i nacke och panna. Den tros vara Vestvattentjuvens. Dennes livsöde finns nedtecknad i ”Ödemarksinpromto” och finns att köpa i affären.

Även om Borgvattnets första präst hette Strindberg och var släkt med författaren August Strindberg, är det prästen Erik Lindgren (han kom till Borgvattnet 1945) som gjort Borgvattnet känt i hela vårt land och även utomlands. Dels genom spökerierna i gamla prästgården och dels genom krönikespelet Vestvattentjuven. Ett spel som Erik Lindgren var både författare till och regissör för.

Lindgren påbörjade också en insamling av äldre föremål, som har fått sin plats på första planet uppe i kyrktornet. Lindgren tjänstgjorde till år 1973.

1953 snidade bildhuggaren Olof Ahlberg en dopfunt av en furustock från Skyttmon.

1982 inför 200-årsjubileumet restaurerades kyrkan invändigt.

Naturligtvis finns åtskilligt mer att säga om vår fina kyrka, men vi har bara tagit med det allra viktigaste.